O mnie

Witam …..parę słów o mojej karierze zawodowej ...
... studia na Wydziale Lekarskim Oddziału Stomatologicznego ukończyłam w Łódzkiej Akademii Medycznej. W latach 1984-2005 byłam pracownikiem dydaktyczno-naukowym , adiunktem początkowo Łódzkiej a potem Warszawskiej Akademii Medycznej. Jestem autorką i współautorką wielu prac naukowych. W roku 1997 uzyskałam specjalizację I stopnia ze Stomatologii Ogólnej a w 1991 II stopnia z Protetyki Stomatologicznej. W 1992 obroniłam pracę doktorską , której tematem było wielopłaszczyznowe przygotowanie pacjenta do leczenia stomatologicznego , tak aby zmniejszyć –wyeliminować strach , lęk , ból towarzyszący zabiegom stomatologicznym.

W latach 1997-2013 kierowałam Centrum Medycznym Medialdent w Warszawie , gdzie dalej rozwijałam swoje zainteresowania zawodowe , rozszerzając umiejętności o implantologię , implanto-protetykę , sterowaną regenerację tkanek przyzębia , a jako kierownik medyczny ,swoim doświadczeniem zawodowym dzieliłam się z młodymi lekarzami , motywując ich do ustawicznego kształcenia.

Uzyskanie całkowicie zadowalającego efektu estetycznego , w niektórych przypadkach nie kończy się tylko na rekonstrukcji łuków zębowych , czasami potrzebna jest korekta tkanek miękkich twarzy. Uczestnicząc w licznych kursach i warsztatach poszerzyłam swoje umiejętności o zabiegi z zakresu medycyny estetycznej : likwidacja głębokich fałd , bruzd i zmarszczek , podniesienie owalu twarzy i kącików ust , ujędrnienie skóry – przywróci młodszy wygląd i promienny uśmiech.

Od roku 2005 aktywnie pracuję dla środowiska lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej , pełniąc funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowe.

Serdecznie zapraszam
Dr n.med. Bożena Hoffman